Stage du 12 mai 2018

tao des 7 étoiles (shaolin qi xing quan) et cours enfants avec Sifu Shi Yan Jun